Hanked

Taastuvkütusel töötava 500 kw katlamaja seadmete uuendamise hange lõppenud.
Töid teostab AS Agrosilva.
Tööde algus 01.05.2014, lõpp juunis 2014.
Projekti teostamist toetab

kik

Projekti rahastatakse Kyoto saastekvootide müügist saadud vahenditest.